en de ru

Szanowni Państwo,
W związku z zaistniałą sytuacją jesteśmy zmuszeni tymczasowo wstrzymać przyjmowanie zamówień na półmaski filtrujące. Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że robimy wszystko co w naszej mocy, aby jak najszybciej zrealizować przyjęte już zamówienia i odblokować przyjmowanie kolejnych.

 

 

Spółdzielnia Inwalidów Zgoda jako producent środków ochrony indywidualnej nie ponosi odpowiedzialności za przedstawiane przez podmioty nabywające produkty Spółdzielni do dalszej odsprzedaży, informacje o przeznaczeniu i właściwościach użytkowych tych produktów niezgodne z instrukcjami użytkowania, posiadanymi certyfikatami oraz cechami i właściwościami zapewnianymi przez Spółdzielnię.

FAIR PLAY certyfikat

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Klauzula informacyjna dla Pracowników:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Inwalidów ZGODA 95-050 Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zgoda.pl,

3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy:

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

• ZUS, US, PFRON

• Medycyna pracy

• Ubezpieczyciel grupowy pracowników

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla Pacjentów NZOZ:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Inwalidów ZGODA 95-050 Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zgoda.pl,

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa czyli NFZ, oraz laboratorium analityczne (badania laboratoryjne) a także inne podmioty z zakresu ochrony zdrowia wykonujące zadania w ramach procesu diagnostyki lub leczenia danego schorzenia.

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,

6) Posiadają Państw prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

Klauzula informacyjna dla Monitoringu:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Inwalidów ZGODA 95-050 Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zgoda.pl,

3) monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym - podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora

4) zapisy z monitoringu przechowywane będą max. 16 dni,

5) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania,

6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Inwalidów ZGODA 95-050 Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zgoda.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji max. 2 lata – okres wyznaczony przez administratora.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Inwalidów ZGODA 95-050 Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zgoda.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych ,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Inwalidów ZGODA 95-050 Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zgoda.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z pomocy socjalnej, nie będących pracownikami (np. emeryci)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Inwalidów ZGODA 95-050 Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zgoda.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania pomocy socjalnej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie PFRON,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od daty przyznania pomocy,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, a odmowa podania danych może skutkować odmową udzielenia pomocy.

 

Klauzula informacyjna dla Wspólnoty Mieszkaniowej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Inwalidów ZGODA 95-050 Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zgoda.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy obsługujące w zakresie dotyczącym eksploatacji budynków mieszkalnych oraz inne podmioty uprawnione,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od daty przyznania pomocy,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

Klauzula informacyjna dla Członków Spółdzielni

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Inwalidów ZGODA 95-050 Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zgoda.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Prawa Spółdzielczego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu rezygnacji z członkostwa z uwzględnieniem ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

Klauzula informacyjna dla osób widniejących w korespondencji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Inwalidów ZGODA 95-050 Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zgoda.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zarządzania korespondencją wychodzącą i przychodzącą, oraz jej ewidencjonowania, - Art.6, ust 1, lit. a na podstawie zgody, lit. b dane niezbędne do realizacji umowy, lit f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji wysyłania korespondencji, mecenas.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą max. przez okres 5 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

 

Klauzula informacyjna dla osób widniejących w umowach

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Inwalidów ZGODA 95-050 Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zgoda.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zarządzania - Art.6, ust 1, lit. c (Kodeks Pracy, Prawo Cywilne),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat od czasu ustania umowy,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy.

 

Klauzula informacyjna dla osób które zawarły umowę z firmą ubezpieczeniową – ubezpieczenie grupowe dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Inwalidów ZGODA 95-050 Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zgoda.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zarządzania - Art.6, ust 1, lit. a (na podstawie zgody),

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma ubezpieczeniowa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od czasu ustania ubezpieczenia,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, a odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy.